Vật liệu bền vững

Vật liệu bền vững là cam kết của chúng tôi để bảo vệ môi trường và giảm phát thải Co2, chúng tôi tập trung vào việc cải tiến liên tục cho sản xuất mũ bảo hiểm bằng vật liệu có thể tái chế và vật liệu hữu cơ, hiện tại, chúng tôi đã đạt được mục tiêu phát triển vật liệu bền vững áp dụng cho tất cả các bộ phận của mũ bảo hiểm: Mực gốc nước , EPS tái chế, đệm vải tre, dây đeo tái chế, polypag ngô và giấy pakcage tái chế) và sử dụng cho hầu hết các loại mũ bảo hiểm (đi xe đạp, leo núi, trượt tuyết, xe mô tô, xe đạp điện và mũ bảo hiểm đô thị). Chúng tôi sẽ kiên trì phát triển vật liệu mới có thể đạt được cho mũ bảo hiểm để đáp ứng nhu cầu thị trường mũ bảo hiểm và thân thiện với môi trường. Ngoài ra, chúng tôi giúp khách hàng hiểu được lợi ích của vật liệu bền vững và phát triển nó cho mũ bảo hiểm.

Substainable Material